Arrangörer

ARRANGÖRER

- Familjecentrum Viksäng

- Viksängs fritidsgård

- Viksängs bibliotek

Med stöd av:

Västerås stads kulturnämnd