Stöd, vård och hälsa


För dig som under livets gång behöver träffa läkare, eller annan vårdinrättning så finns det både läkarstation, rehabilitering.


Du som behöver stöd i föräldrarskapet har tillgång till det genom familjecentrum.


På området finns äldreboende, gruppboende, trivselträffar och för den som bor hemma och behöver hjälp finns hemtjänst.


På gränsen mellan Viksäng och Öster Mälarstrand ligger Viksängskyrkan, förutom hjälp i sorgarbetet, vigslar, dop har de  verksamhet för alla åldrarStöd vård och hälsa

Fakta

1904- Första spadtaget för Västmanlands kungliga regemente I18

1906- Invigdes regementet

1927- Lades regementet ned

1962- Började bostadsområdets byggas upp

1965- Invigning av Viksäng Centrum

1993- Revs regementssjukhuset och Viksäng centrum byggdes om