Om

Välkommen till oss

Vi är en kulturförening som funnits på Viksäng sen 2003. Vi som arbetar med Kulturföreningen Vi i Viksäng gör det helt och hållet ideéllt. Sedan hösten 2021 driver vi en öppen mötesplats för alla åldrar på Viksäng Centrum.

I våra stadgar står det att:

Föreningens verksamhet skall inriktas på att skapa Vi känsla inom bostadsområdet. Att få dom boende intresserade av sitt bostadsområde, få insikt om områdets historia och öka känslan för sitt område, vilket kan leda till förståelse, öka kvalitén på boende och stärka gemenskapen.

Föreningen skall också inrikta sig på att utveckla Bostadsområdet Viksäng positivt såväl fysikt och psykiskt som socialt och kulturellt genom att entusiasmera alla boende. Föreningen skall vara en länk mellan de boende och föreningarna/ organisationerna / företagen sprida information om vad som händer omkring på området.

Vi finns på Viksäng centrum Regementsgatan 2 intill Viksängs bibliotek, man når oss på telefon 076-200 35 89


Stöd vårt arbete på Viksäng med att bli stödmedlem, det kostar 100 kronor per kalenderår. Det betalas in på vårt bankgiro via Swedbank 5689-6525, glöm inte uppge ert namn och adress.


Vi behöver er!


Man är också välkommen att vara aktiv medlem, hör av er så berättar vi mer om vad vi håller på med. Telefon 076-200 35 89 Anette


Stöd vårt arbete

Fakta

1904- Första spadtaget för Västmanlands kungliga regemente I18

1906- Invigdes regementet

1927- Lades regementet ned

1962- Började bostadsområdets byggas upp

1965- Invigning av Viksäng Centrum

1993- Revs regementssjukhuset och Viksäng centrum byggdes om