Verksamheter


Viksäng, bostadsområde är en perfekt plats för gammal och ung att bo på och man har nära till allt.

Det finns ett stort utbud utav förskolor både i kommunal och privat regi.

På Viksäng och i närområdet ligger det sex stycken skolor. Barn och ungdom kan efter skolans avslut ta del av fritidsklubb och gård.

För dig som under livets gång behöver träffa läkare, eller annan vårdinrättning så finns det både läkarstation, rehabilitering.

Du som behöver stöd i föräldrarskapet har tillgång till det genom familjecentrum.

På området finns äldreboende, gruppboende, trivselträffar och för den som bor hemma och behöver hjälp finns hemtjänst.


På gränsen mellan Viksäng och Öster Mälarstrand ligger Viksängskyrkan, förutom hjälp i sorgarbetet, vigslar, dop har de  verksamhet för alla åldrarVerksamheter

1904- Första spadtaget för Västmanlands kungliga regemente I18

1906- Invigdes regementet

1927- Lades regementet ned

1962- Började bostadsområdets byggas upp

1965- Invigning av Viksäng Centrum

1993- Revs regementssjukhuset och Viksäng centrum byggdes om

Fakta